Preludium pro třešeň

„Preludium pro třešeň “ je experimentální představení pro tři performery různého uměleckého zaměření. Výrazový tanec je doprovázen jak živou elektronickou hudbou, hranou katalánským čelistou, tak i poezií, která je zaměřena hlavně na japonské básně-haiko ze začátku 20 století. Pro tvorbu tohoto představení bylo hlavní inspirací a také úkolem ztvárnit téma jedné z hudebních struktur, kterým se stala Suita. Myšlenkou bylo, aby choreografie vznikala a fungovala na stejných pravidlech, které platí v hudbě. Choreografie se skládá z pěti celků: Preludium, Allemande, Courrante, Bourre 1,2,1, a Gigue. Hlavním úkolem bylo dodržet strukturu i daný charakter všech částí, které Suita obsahuje. Každá část je něčím hudebně specifická a odlišná, proto byl jako spojovací materiál vybrán objekt třešeň, který se jakýmkoliv způsobem v choreografii objevuje a to buď tématem, tvarem, nebo barvou. Přestože toto představení má přesně danou strukturu, jeho silnou částicí je improvizace, která dává volný prostor a svobodu všem třem performerům, kteří se během představení navzájem doplňují a reagují na sebe v každém momentě. Od toho se také odvíjí název představení, jelikož preludium je v hudbě specifické právě pro improvizaci.

Na květu motýl,

teď zatřepal křídly.

O čem asi sní?

Těch krásných věcí!

Nemožno všechny zhlédnout

v kvetoucím jaru.

Spí vrba zrána

do mlhy zahalena,

jež zvolna stoupá.

Slivoní vůně.

Každého rána mrzne

 ve stínu květů.

Ačkoli slavík

ji probudit se snaží,

spí vrba stále.

Vrba své větve hned rozplétá, hned splétá

dle vůle větru.

Smuteční vrba,

mlčící, osamělá

v měsíčním jasu.

U cesty v trávě

motýlům nelze spáti,

jsouť třešně v květu.

 Bezlisté stromy

o čem asi přemítají?

Co k listům třešní

pohledy tvoje vábí,

je pouze motýl.

Choreografie/interpretace:  Lenka Kniha B.
Živá hudba:  Oriol Aymat Fuste (elektrické cello)
Recitace :  Lukáš Kalivoda
Světelný design:  Tomáš Morávek
Technika zvuku:  Jan Rous
Minutáž:  45 minut