Lenka Kniha Bartůňková - Pedagogická činnost

PEDAGOGICKÁ ČINNOST:

L.K.B působila jako lektorka tance na konzervatoři Duncan Centre, na vysoké škole Hamu- obor nonverba, British school -kurzy taneční průprava a tvorba s dětmi, Cirqueon – prostor pro nový cirkus. V současnosti rozvíjí své zkušenosti v oblasti pedagogiky se seniorskou generací. Věnuje se technice Pilates, kterou využívá ve svých lekcích.

Své lekce může vést v anglickém i španělském jazyce.

Charakteristika techniky, kterou vyučuje:

1.část : Technická hodina současného tance :  taneční hodina se skládá z principů technik: release technik,Limon technik, Floor work (pohyb na zemi) v propojení s prvky break dance. Technika je založena na základech přirozeného vývoje člověka : 1.stádium embrionální – poloha (polohy v lehu, novorozeně rozvíjení těla jako květu) 2.stadium batole – polohy zvířete na čtyřech,) 3.stadium – vzpřímený postoj. Technika se zabývá uvědomováním si vnitřního i vnějšího prostoru,kontaktem s podlahou a jejímu využití jakožto hlavního opěrného systému. Zabývá se působením gravitace a jejího využití pro pohyb a to ať k různým způsobům pádů,skluzů a skoků, ale taky k využití vlastní váhy těla pro volnost pohybu ve svalech a kloubech. Struktura hodiny: Naladění těla-rozehřátí (podlaha,v prostoru) závěr -protažení, uvolnění, rehabilitační cviky dle potřeb klienta)

2 část:  Improvizace / Body – mind – team – building / contact improvization

Tato technika není založená na krokových variacích, ale na bázi různých cvičení a her, které jsou koncipovány v souladu se zaměřením se na práci s těžištěm váhou a používáním fyzikálních principů přímo v akci. Soustředí se na probuzení a použití reflexu a instinktu, předávání si důvěry a interakci se skupinou. Jedná se o pohybovou hodinu, kde se pracuje s partnerem a se skupinou. Respekt, naslouchání sebe a ostatních ve skupině je hlavní myšlenkou semináře. Tato technika umožňuje komukoliv pochopit její základy, na kterých se rozvíjí fantasie a osobní, pohybový i komunikační růst každého z nás.

3.část : Taneční hodina současného moderního tance pro děti:  Technika / Improvizace

Taneční lekce jsou koncipovány formou kreativních her, kde se dává důraz na přirozený zdravý pohyb každého dítěte.Rozvíjím osobní pohybové vyjádření dítěte a procvičuji jeho pohybovou paměť,fantasii a rytmiku. Děti jsou vedeny k tomu, aby se naučili naslouchat sama sebe,porozuměly svému tělu a spolupracovaly v kolektivu.

Věk:  (2,5 – 5 let )  (6 -9 let)  (10 – 15 let)