Knihovna

„Veškerá vědění, pocity a naše myšlenky jsou uschovány mezi listy knih nespočetných. Potřeba sebevyjádření, nutnost zanechání čehosi po sobě, po konci své vlastní existence, tu vždy byla a stále přetrvává. Grafické vyjádření je historickým obrazem lidstva, který se stále mění. Kniha je okno, kterým můžeme nahlédnout do lidské duše a světa fantazie. Je to jeden ze způsobů, kterým se můžeme podělit a oslovit druhé. Je to cesta na které se myšlenka i vlastní já stávají nesmrtelnými“.

Taneční duet inspirován meditační skladbou „Zvuky v knihovně„ od Rutman Steel Cello Ensemble. První verzi choreografie bylo možno shlédnout v zahajovacím večeru choreografické soutěže Jarmily Jeřábkové v divadle Duncan centre, kde v předešlém roce (2005) získala Lenka Bartůňková první cenu za choreografii Libera me. Později byl tento duet rozveden a v roce 2008 získal hlavní ocenění v choreografické soutěži Cena Sazky za objev v tanci v České republice. Od roku 2009 je choreografie součástí projektu Nová síť.

Choreografie:  Lenka Kniha B.
Interpretace:  Lotte Nouwkens (BE)
 Dagmar Chaloupková
Světelný design:  Jan Rous
  Jan Komárek
Hudba:  Rutman’s Steel Cello Ensemble
Minutáž:  20 minut