Lenka Kniha Bartůňková - Faro

FARO
sdružení které se zaměřuje především na umělecký obor tanec a však i mimo jiné je otevřen divadlu, hudbě a visual art. Klade za cíl být místem setkání na tak obsáhlém moři současného umění.Umožňuje spolupráci umělců ze jmenovaných oborů pro vytvoření různých interních i site specific projektů. Zároveň jeho další důležitou složkou jsou vzdělávací programy – semináře, workshopy.