Lenka Kniha Bartůňková - Faro

FARO
sdružení které se zaměřuje především na umělecký obor tanec a který je otevřen divadlu, hudbě a visual art. Klade si za cíl být místem setkání na tak obsáhlém moři současného umění.Umožňuje spolupráci umělců ze jmenovaných oborů pro vytvoření různých interních i site specific projektů. Jeho další složkou jsou vzdělávací programy – semináře a workshopy pro rozvoj a vzdělávání se v uměleckých oborech.