Requiem: Dopis

„Poslední momenty života, poslední myšlenky a vzpomínky člověka odevzdávajícího svůj život za víru pro kterou žil. Dopis na poslední rozloučenou. Vzkaz všem, které miloval a kteří byli součástí jeho života. Poslední slova, která nemohla již být vyřčena“

První střípky choreografie vznikly těsně po příjezdu choreografky do rodné země, kdy byla presentována v lednu roku 2009 v divadle Duncan Centre. Téma tohoto projektu ji dlouho leželo v hlavě, jelikož se jedná o rodinou záležitost. Hlavním tématem je rozlučný dopis rodinného člena choreografky Lenky Knihy B. .(Antonína Bobka), který byl za 2 světové války jedním ze spolupracovníků protifašistické skupiny českých důstojníků Mašína, Balabána a Morávka a který byl 11. května v roce 1943 popraven na popravišti Plotzense v Berlíně. Na základě materiálů, které byly choreografce později věnovány (kniha od Miliče Jiráčka „Válečná generace“) a které se velmi úzce propojují s tématem, byla choreografie rozvedena a uvedena na půdě divadla Duncan Centre. V roce 2013 bylo toto téma znovu otevřeno a choreografie byla znovu rozvedena a to do podoby side specific, kdy se přizpůsobuje prostoru a kde je divák aktivně zapojen a stává se součástí děje představení.

Charakteristika tohoto představení je tanečního divadlo, jakožto obraz různých výpovědí, myšlenek a vzkazů uzavřených ve zdech cel jedné dlouhé chodby vězení.

Choreografie:  Lenka Kniha B
Interpretace:  V. Konvalinka
 J. Březina
 P. Opavský
 Pedro Domingo Prazeres
 L.Kniha B.
 N. Šilarová
 L. Nouwkens
 J. Matoušková
Hudební koláž:  Michal Konvalinka
Světelný design:  Radek Pytelka

 

 

cesta do celyJacque lampa

Miriam mat